Przyroda

 

Ten niezwykły zakątek Podlasia to kraina o barwnej tradycji, ciekawej kulturze i osobliwej przyrodzie. Charakteryzuje go urozmaicony krajobraz, który tworzą liczne, pokryte lasami wzgórza i doliny niewielkich rzek. Z południowo-wschodnich krańców Wysocczyzny Białostockiej wypływa malownicza rzeka Supraśl (niegdyś Sprząśla), która swój początek bierze na wysokości 151 m n.p.m., wśród bagien, a bieg kończy w Narwi.
Około 70 procent powierzchni gminy zajmują lasy Puszczy Knyszyńskiej. Nieskażone cywilizacją, najcenniejsze i dziewicze jej fragmenty objęte są granicami rozległego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Park ten nosi imię prof. W.Sławińskiego i jest największym obszarem chronionym tego typu w Polsce. Powstał w 1987 roku i zajmuje obszar blisko 75 tysięcy hektarów. To właśnie dzięki rezerwatom Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej zachowują się najcenniejsze fragmenty przyrody oraz wiele rzadkich i chronionych okazów flory i fauny.

Osobliwym zjawiskiem przyrodniczym jest również Arboretum w Kopnej Górze utworzone przez Nadleśnictwo Supraśl w 1988 roku (w ówczesnym czasie było to pierwsze tego typu skupisko roślin w północno-wschodniej Polsce), niespełna 30 km na wschód od Białegostoku, w samym centrum Puszczy Knyszyńskiej.

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
Ryszard Piwowarczyk
16-030 Supraśl
ul. Aleja Niepodległości 2
tel. dom. (85) 718-34-01,
kom. 691-840-432

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Wojciech Szyszko

16-030 Supraśl ul. Słowackiego 30

tel. dom. (85) 718-32-18,

kom. 506-545-412

www.poznajpodlasie.za.pl

1