Aktualności OSP

 

DOSTAWA SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
DLA OSP SUPRAŚL

 


 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

w Supraślu

Ochotnicza Straż Pożarna

w Ogrodniczkach

Urząd Miejski w Supraślu

ZAPRASZA W DNIU 10.05.2009R. O GODZINIE 15.00. NA

II PIKNIK STRAŻACKI ORGANIZOWANY W RAMACH DNIA STRAŻAKA

POD HASŁEM „EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”

Piknik odbędzie się na terenie Plaży Miejskiej w Supraślu

W programie :

Pokaz Strażacki, Gry i konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci i młodzieży, Nauka Pierwszej Pomocy, Przejażdżka Wozami Strażackimi, Kolejka Bajkowa, Wspinanie po moście linowym, Ścianka wspinaczkowa, Tyrolka, Przejazdy Quadami, Strzelanie z Łuku, Wiatrówek, Wspólne ognisko z kiełbaskami a także możliwość złapania świeżego oddechu przy zimnym kuflu piwa.

 


 

Pozyskanie środków na zakup nowego samochodu ciężkiego dla OSP w Supraślu było tematem do prezentacji i dyskusji nad bezpieczeństwem pożarowym gminy w dniu 06.03.2009r.

Pozyskanie środków na zakup nowego samochodu ciężkiego dla OSP w Supraślu było tematem do prezentacji i dyskusji nad bezpieczeństwem pożarowym gminy w dniu 06.03.2009r. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim, zaproszeni goście w osobach dh. Teresa Henrik -  Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Warszawie, dh. Lucyna Golonko Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Białymstoku, Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Andrzej Uścinowicz, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku- bryg. Jan Rabiczko, oraz zaproszeni  goście- przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego , Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwa Supraśl i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku zapoznali się z Analizą Zagrożeń Miasta i Gminy Supraśl , możliwości taktycznych oraz konieczności pozyskania nowego ciężkiego uterenowionego samochodu Ratowniczo- Gaśniczego.

Koszt zakupu to około 700 tys. zł.  Z czego zagwarantowane są środki pieniężne:

260 tys. zł - Urząd Miejski w Supraślu,

150 tys. zł. – dotacja ZOSP RP,

50 tys. zł Dotacja Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Brakujące 240 tys. zł, po uzyskaniu opinii o zasadności zakupu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, RDLP w Białymstoku oraz WIOŚ będą pozyskane po złożeniu odpowiednich wniosków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na co liczy Burmistrz Supraśla oraz Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu.
Przypomnieć należy że sytuacja jest dramatyczna gdyż na trenie gminy Supraśl sprawne są tylko dwa samochody gaśnicze OSP Supraśl i Ogrodniczki, których ponad 30 letnia służba  w praktyce wyklucza działanie w chwili obecnych zagrożeń.

 

 

 


Akt Nadania Tytułu Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu 
Pani dh. Teresie Hernik

W dniu 24.01.2009r. w Supraślu (woj .podlaskie , powiat białostocki ) wręczono Akt Nadania Tytułu Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu Pani dh. Teresie Hernik - Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP. Tytuł  Członka Honorowego uchwałą nr  2/2008 z dnia 24.04.2008r. na ręce Pani dh. Teresy Hernik w obecności z-cy  Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Uścinowicza, Burmistrza MiG Supraśl Wiktora Grygiencza, Pani Dyrektor Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Białymstoku dh. Lucyny Golonko  złożył Prezes OSP w Supraślu dh. Krzysztof Kwasiborski oraz Prezes Gminny OSP Supraśl dh. Edward Sawicki.

Ogólny zarys przedsięwzięć planowanych na 2009r. w zakresie szkoleń i wyposażenia w sprzęt ratowniczy przedstawił Naczelnik OSP Supraśl dh. Grzegorz Michniewicz i dh. Grzegorz Hołubowicz.

Pani dh. Teresa Hernik jako członek OSP Supraśl pełniąc obowiązki służbowe w Warszawie po raz kolejny odwiedziła Straż w Supraślu z którą związana jest od wielu lat.

Wyznaczono termin Gminnych obchodów dnia Strażaka na rok 2009, połączonych z " II Piknikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu" na który wszystkich serdecznie zapraszamy w dniu 10.05.2009r. 

zdjęcia:  dh.  Grzegorz Hołubowicz ,  dh.  Sławomir Nikitiuk

  1% dla Strażaków


APELUJEMY

  • do społeczeństwa
  • do strażaków ochotników i zawodowych
  • do członków ich rodzin i znajomych
  • do sympatyków i przyjaciół polskich strażaków
  • do kierownictw firm, zakładów i instytucji

o przekazywanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej.  Kierują się szczytnymi  ideałami  służenia ludziom i niesienia pomocy  poszkodowanym.

Cywilizacja  niesie coraz  więcej zagrożeń, a   pokonanie ich wymaga coraz wyższych  umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt  ratowniczy.

Pomagając  strażakom  ochotnikom - pomagasz  sobie !

KRS : 0000016566
 

 W zdrowym ciele zdrowy duch:

 

 

Pod tym hasłem 11 stycznia 2009r. (niedziela) podczas XVII Finału WOŚP, Ochotnicza Straż Pożarna KSRG w Supraślu przygotowała, pokaz ratownictwa medycznego i uwalniania osób poszkodowanych z wnętrza pojazdów.

W symulowanej akcji udział wzięli druhny i druhowie, którzy jeszcze niedawno bo w grudniu 2008r. dostali na swe ręce zaświadczenia o zdaniu egzaminu członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Po raz kolejny pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Supraśla, przeprowadzono również konkursy dla dzieci i młodzieży polegające na prawidłowym i jak najszybszym założeniu obrania specjalnego typu NOMEX.


W tym roku wolontariusze z Supraśla uzbierali i przekazali 3300zł. na główny cel WOŚP jakim jest: WCZESNE WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI.

Zobacz rówież : OSP Supraśl podczas XVII Finału WOŚP - na stronach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

 

 
 
1